6 user online | 6 Guest and 0 Registered

Yıllık İznime Ne Zaman Hak Kazanırım?


1- Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce herhangi bir hizmeti bulunmayan personele yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak hizmette 1 (bir) yılını tamamladığı tarih itibariyle verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

 

2-  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yıl ve üzerinde askerlik hizmeti yapmış personele aday memur dahi olsa göreve başladığı tarih itibariyle yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

 

3-  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yılın altında askerlik hizmeti yapmış personele, askerlik süresi ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

 

4-  Devlet memurluğuna girmeden önce eski görevlerden;

- Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen kadrolu sürelerin tamamı,

- Teknik Kadroda görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

- Avukat olarak görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

- Sağlık Hizmetler sınıfında görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü, yıllık izin süresi hesaplamasında kullanılır ve o hizmetler ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

 

5- Devlet memurluğunda 10 (on) yılını dolduran personele, doldurduğu tarih itibariyle takvim yılı beklenmeden, daha önce 20 gün verilmişse 10 gün daha ilave edilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 30 (otuz) gün verilir.

Son Güncelleme:
14-10-2015 08:49
Yazar: :
Personel Daire Başkanlığı
Sürüm:
1.4
Ortalama puanı: 3.25 (4 Vote)

Bu girdi hakkında yorumda bulunamazsınız

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.