10 user online | 10 Guest and 0 Registered

Pasaport almak istiyorum ne yapmalıyım?


 

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT İŞLEMİ

 

1.  Kişilerin kendilerine eşlerine ve velayeti altında bulunan çocuklarına Hususi (Yeşil)Pasaport çıkarabilmeleri için işgal ettikleri kadro derecesi 1. (Birinci) , 2. (İkinci) , 3. (Üçüncü) derecelerden biri olmalıdır.

 

2.  Personel, çalıştığı birime pasaport istediğine dair aşağıda örneği bulunan dilekçeyi yazmalıdır.

 

3.  Kendi birimine yazılan dilekçeye kendisinin kimlik fotokopisi ve pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopilerini eklemelidir. (Personel kendisine pasaport talep etmese dahi kimlik fotokopisini eklemesi gerekmektedir) İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorun yaşanmaması için kimliklerin yıpranmamış ve değişim tarihinden itibaren 10 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.

 

4.  Kendi birimine yazılan dilekçeye kendisinin ve pasaport talebinde bulunduğu her kişi için ayrı ayrı birer adet biometrik fotoğraf eklenecektir. Fotoğraflar son 6 ay içerisinde çekilmiş ve Emniyet Müdürlüğü’ne verilecek fotoğraf ile aynı olmalıdır.

 

 

HİZMET (GRİ) PASAPORT İŞLEMİ

 

1.  Rektörlük Görevlendirmesi ile yurt dışına çıkacak personelden Hususi (Yeşil) Pasaport almaya hakkı bulunmayan personel Hizmet (Gri) Damgalı Pasaporta başvurabilir.

 

2.  Personel çalıştığı birime pasaport istediğine dair aşağıda örneği bulunan dilekçeyi yazmalıdır.

 

3.  Kendi birimine yazılan dilekçeye kendisinin kimlik fotokopisi ve pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopilerini eklemelidir. İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorun yaşanmaması için kimliklerin yıpranmamış ve değişim tarihinden itibaren 10 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.

 

4.  Kendi birimine yazılan dilekçeye kendisinin ve pasaport talebinde bulunduğu her kişi için ayrı ayrı birer adet biometrik fotoğraf eklenecektir. Fotoğraflar son 6 ay içerisinde çekilmiş ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne verilecek fotoğraf ile aynı olmalıdır.

 

5.  Kişi yazmış olduğu dilekçesine kendisi adına hazırlanmış olan Yurtdışı Görevlendirme Formu’nu da ekleyecektir.

 

-----

Son Güncelleme:
25-08-2015 09:35
Yazar: :
Personel Daire Başkanlığı
Sürüm:
1.26
Ortalama puanı: 3.43 (7 Vote)

Bu girdi hakkında yorumda bulunamazsınız

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.