3 user online | 3 Guest and 0 Registered

Gelişmiş arama

5 search result

 • Genel: Yıllık İznime Ne Zaman Hak Kazanırım?
  İçerik: 1- Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce herhangi bir hizmeti bulunmayan personele yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak hizmette 1 (bir) yılını tamamladığı ...
 • Genel: Pasaport almak istiyorum ne yapmalıyım?
  İçerik:   HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT İŞLEMİ   1.  Kişilerin kendilerine eşlerine ve velayeti altında bulunan çocuklarına Hususi (Yeşil)Pasaport çıkarabilmeleri için işgal ettikleri kadro derecesi 1. (Birinci) , 2. (İkinci) ...
 • Genel: Evlilik iznimi nasıl kulanabilirim?
  İçerik:       Evlilik izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesine istinaden kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde memura 7 gün verilir. Bu süre resmi nikah tarihinden ...
 • Genel: Babalık İznimi Nasıl Kullanabilirim?
  İçerik: Babalık izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesine istinaden çocuğu dünyaya gelen devlet memuruna 10 gün verilir. Bu süre çocuğun dünyaya geldiği tarihten itibaren ...
 • Genel: Evlendim ne yapmalıyım?
  İçerik:            Evlilik işleminin ardından aile bildirimi yapılmalıdır.Aile bildirimi için görev yapılan birime EBYS üzerinden aşağıda örneği bulunan dilekçe yazılır.   Dilekçe ekine  taranıp eklemek için;   Aile Durum Bildirimi ...

En popüler aramalar: